Regelbok Anläggningar 2022/2023

Regelbok Anläggningar 2022/2023 SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET swehockey.se

@SWEHOCKEYSE @SWEHOCKEYSE @SWEHOCKEYSE Figurer: Svenska Ishockeyförbundet Produktion & tryck: Ågrenshuset AB, Bjästa Fastställd av Svenska Ishockeyförbundet 8 april 2022. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Box 5204 121 16 Johanneshov Tel: 08-449 04 00 Fax: 08-91 00 35 E-post: info@swehockey.se swehockey.se

0 – Inledning. ......................................................4 1 – Banan. ............................................................... 5 1.1 – BANANS DIMENSIONER....................................... 5 1.2 – BANANS INDELNING & MARKERINGAR. ............ 5 1.2.1 – Icinglinjer........................................................... 5 1.2.2 – Blålinjer............................................................. 5 1.2.3 – Mittlinje. ...........................................................6 1.2.4 – Tekningspunkter & Cirklar. .............................6 1.2.5 – Mittpunkt & Mittcirkel.....................................6 1.2.6 – Tekningspunkter i neutrala zonen.................. 7 1.2.7 – Tekningspunkter & Cirklar i ytterzoner.......... 7 1.2.8 – Målområde....................................................... 7 1.2.8.1 – ”The Trapetzoid” ........................................... 7 1.2.9 – Domarområde.................................................. 8 1.3 – SARG. ................................................................... 8 1.3.1 – Överliggare........................................................ 8 1.3.2 – Sparklist............................................................ 8 1.3.3 – S kyddsglas........................................................9 1.3.3.1 – Montering Skyddsglas...................................9 1.3.3.2 – Dimensioner skyddsglas på sargen.............9 1.3.3.2.1 – Kortsidor. ....................................................9 1.3.3.2.2 – Långsidor.................................................. 10 1.3.3.3 – Dimensioner skyddsglas runt spelar- och sekretariat/utvisningsbås. .................. 10 1.3.3.3.1 – Generellt.................................................... 10 1.3.3.3.2 – A lternativ A............................................... 10 1.3.3.3.3 – A lternativ B................................................ 11 1.3.3.3.4 – Alternativ C................................................ 11 1.3.3.4 – Utformning skydd vid skyddsglasets slut........................................ 11 1.3.4 – Dörrar/Portar...................................................12 1.3.5 – Skyddsnät i ytterzonerna. ..............................12 1.3.6 – Flexsarg. ..........................................................13 1.3.6.1 – Testspecifikation...........................................13 1.3.6.2 – Försäkran......................................................13 1.4 – BANANS BELYSNING.......................................... 14 1.4.1 – Fri höjd belysning............................................ 14 1.4.2 – Styrning belysning ........................................ 14 1.4.3 – Belysning vid match....................................... 14 1.4.4 – Ljuseffekter vid match. .................................. 14 1.5 – FLEXIBLE GOAL PEGS. ........................................15 1.5.1 – Material och dimensioner ...............................15 1.5.2 – Hårdhet och märkning....................................15 1.5.2.1 – Blå Peg (seniorer). ........................................15 1.5.2.2 – Gul Peg (ungdom)........................................15 1.6 – MÅLBURAR.........................................................15 1.6.1 – Stoppfunktion i målstolpen.............................16 1.7 – REKLAM..............................................................16 1.7.1 – Reklam på isbanans spelyta. ...........................16 1.7.2 – Reklam på sarg & skyddsglas.........................16 1.7.3 – Reklam på skyddsnät/hängnät.......................16 2 – SPELAR- & FUNKTIONÄRSUTRYMMEN.........17 2.1 – SPELARBÅS.........................................................17 2.1.1 – Defibrillator och bår.........................................17 2.1.2 – Spelarbänkar SHL........................................... 18 2.2 – SEKRETARIAT.................................................... 18 2.3 – UTVISNINGSBÅS................................................ 18 2.4 – OMKLÄDNINGSRUM......................................... 18 2.4.1 – Spelare. ........................................................... 18 2.4.2 – Domarrum...................................................... 19 2.4.3 – Läkarrum (Krav Arena)................................. 19 2.4.4 – Sjukvårdsrum (Krav Förbundshall/Publikhall)..................... 19 2.4.5 – Säker inpassering (Krav SHL/HA/SDHL/HE/J20N)..................... 19 2.5 – SLIPRUM............................................................ 19 3 – ARENARUMMET. ..................................20 3.1 – INFORMATIONS-/PÅBUDSSKYLTAR (Krav SHL/HA/SDHL/HE/J20N). .......................20 3.1.1 – Entréer.............................................................20 3.1.2 – Rinken/Spelplanen. ........................................20 3.1.3 – Fotobås............................................................20 3.1.4 – ”Fotoluckor”....................................................20 3.2 – LÄKTARE............................................................20 3.2.1 – Sittplatsläktare ..............................................20 3.2.2 – Ståplatsläktare...............................................20 3.2.2.1 – Läktarsektion supportrar (Krav Arena/HE)...........................................21 3.2.3 – Kamerabevakningsutrustning ......................21 3.2.3.1 – Produktbeskrivning kamerabevakningsutrustning....................21 3.3 – TOALETTER........................................................ 22 3.4 – FUNKTIONÄRS- & MEDIARUM......................... 22 3.4.1 – Ledningsrum (Krav Arena). ........................... 22 3.4.2 – Teknikrum. ..................................................... 22 3.4.3 – Videomåldomarrum. ..................................... 22 3.4.4 – Mediarum....................................................... 22 3.5 – SERVERING & PAUSUTRYMMEN...................... 22 3.5.1 – Restaurang (Krav Arena)............................... 22 3.5.2 – Cafeteria/Kiosker (Krav Arena, Förbunds- & Publikhall). ......... 22 3.6 – LJUD. ................................................................. 23 3.6.1 – Ljud SHL/HA.................................................... 23 3.7 – KLOCKOR........................................................... 24 3.7.1 – Klockor på anläggningen................................ 24 3.7.2 – Matchklocka. .................................................. 24 3.7.3 – Matchklocka SHL ........................................... 24 3.8 – MEDIAKUB (Krav SHL) . ................................... 24 3.9 – LED-SKÄRM (-ar) (Krav HA, om inte mediakub finns)................. 24 3.10 – INTERNET/BREDBANDSUPPKOPPLING. ......... 24 3.11 – TV-PRODUKTION ............................................. 24 3.11.1 – TV-kamerapositioner..................................... 25 3.11.2 – Huvudkameraplattform (SHL/HA)............... 25 3.11.2.1 – Krav skyddsglas .........................................28 3.11.3 – ”Flash-position”............................................28 3.11.4 – Mötesrum – Förberedelse inför match (SHL)..............................................................28 3.12 – RADIO...............................................................28 3.13 – PRESS...............................................................28 3.14 – FOTOGRAFER. ..................................................28 3.15 – REKLAM I ARENARUMMET.............................29 3.16 – DEFIBRILLATOR OCH BÅR FÖR PUBLIKEN......29 3.17 – UTRYMNINGSLARM & UTRYMNINGSPLAN....29 4 – UTANFÖR ANLÄGGNINGEN........30 4.1 – ENTRÉER............................................................30 4.1.1 – Biljettkontroll...................................................30 4.1.2 – Påbudsskyltar (Krav SHL, HA, SDHL, HE, J20N)...................30 4.1.3 – Gästande lags supportrar (Krav Arena/HE).............................................30 4.2 – PARKERING.......................................................30 4.2.1 – Uppställningsplats Ob-Buss (Outside Broadcasting).................................................30 4.2.1.1 – Elförsörjning uppställningsplats Ob-Buss.........................................................30 4.2.2 – Uppställningsplats ambulans (Krav SHL).....31 4.2.3 – Domare (Krav Arena och HE). .......................31 4.2.4 – Spelarbuss bortalag (Krav Arena och HE).......................................31 4.2.5 – Supporterbuss (Krav Arena och HE).......................................31 5 – SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET ................. 33 5.1 – SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDETS BESIKTNINGSGRUPP. ........................................ 33 5.2 – KONTAKTER BESIKTNINGSGRUPPEN.............. 33 5.3 – KRAVSAMMANSTÄLLNING ANLÄGGNINGSKLASSIFICERING.......................34 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Regelbok Anläggningar 2022/2023 3

4 Inledning* ”Regelbok Anläggningar 2022-2023” är Svenska Ishockeyförbundets officiella regelbok för anläggningar där ishockey spelas. Regelboken är fastställd av Svenska Ishockeyförbundets styrelse och innehåller samtliga regler för anläggningar där serier som administreras av Svenska Ishockeyförbundet eller dess region-/distriktsförbund spelas. I Regelboken används följande förkortningar - SIF för Svenska Ishockeyförbundet - SHL för Svenska Hockeyligan - HA för HockeyAllsvenskan - SDHL för Svenska Damhockeyligan - HE för HockeyEttan - J20N för Junior 20 Nationell Isanläggningarna för ishockey i Sverige indelas i fem (5) kategorier – Arena, Förbundshall, Publikhall, Träningshall respektive Isyta. De olika seriesystemen ställer olika krav på anläggningen, se figur. En anläggning skall vara certifierad/klassificerad för att match arrangerad av SIF eller regions-/ distriktsförbund skall få genomföras. Certifieringen är ett bevis på att anläggningen uppfyller de ställda kraven. Svenska Ishockeyförbundets Besiktningsgrupp har i uppdrag att genom besiktningar säkerställa att de svenska ishallarna följer de upprättade regelverken. Som bevis på detta, under förutsättningen att inga avvikelser noteras under besiktningen, utfärdas ett godkännande/certifikat. På en anläggning som inte är klassificerad kan inga matcher arrangerade av SIF eller regions-/distriktsförbund spelas. Periodiciteten för besiktningar är för anläggningar, där det spelas SHL, HA och/eller SDHL, varje år, för övriga anläggningar vart tredje år. Med ”Regelbok Anläggningar” eftersträvas att spelare, funktionärer, publik och personal som är på en anläggning där det spelas ishockey alltid skall känna att de befinner sig i en trygg och säker miljö. Det är dock alltid anläggningsägaren som är ytterst ansvarig för säkerheten på sin anläggning. Stockholm i april 2022 Olof Östblom Tävlingschef, Svenska Ishockeyförbundet Arena Förbundshall Publikhall Tr hall Isyta SHL/HA SDHL, HockeyEttan, J20N HDiv2 & Div3, D_Div1, J18 Allsv, J20/J18 Reg Elit/Div1, U16 HDiv4, J20/18 Div 2, U11-U15 U9-U10

5 1. BANAN* Ishockey spelas på en vit yta av is omgiven av en sarg – denna benämns BANAN. Isen görs på en yta av betong, grus eller asfalt – denna yta benämns PISTEN. Inga markeringar får finnas på isen, sargen, skyddsglasen, näten, målburarna, eller på någon yta i eller runt spelarbänkarna, utvisningsbänkarna, måldomarområdena, eller matchfunktionärsbåset, utom de som anges i dessa regler eller godkänts av Svenska Ishockeyförbundet. 1.1. BANANS DIMENSIONER Längd: 60 m. (+/- 0,5%). Bredd: 30 m. (+/- 0,5%). Hörnorna skall vara runda som en del av en cirkel med radien 8,5 m. 1.2. BANANS INDELNING & MARKERINGAR Banan delas på längden in av fem (5) linjer dragna tvärs över isen och vertikalt upp på sargen alternativt sparklisten (se Figur 1). Banmarkeringar – icinglinjen, blå linjerna samt mittlinjen – markeras på sargen eller i sparklisten (enfärgad sparklistbit ”fälls in” i sparklisten). 1.2.1 Icinglinjer Röda och 5 cm breda linjer skall dras 4 m från respektive kortsarg och benämnas ICINGLINJER. Där linjen går genom målet benämns den MÅLLINJE. 1.2.2 Blålinjer Isytan mellan de två icinglinjerna delas in i tre delar av två 30 cm breda blå linjer benämnda BLÅLINJER. Placeringen av blålinjerna framgår av Figur 1. FIGUR 1 – BANANS MARKERINGAR & MÅTT Färger enligt NCS: Röd 1080 – Y90R Blå 3060 – B Ljusblå 1020 – R90B 3000 cm 400 cm* 150 cm 850 cm 300 cm 450 cm 600 cm 1886 cm 1886 cm 1428 cm 700 cm 700 cm 6000 cm Alla mått i cm och centrum / centrum Zonlinjer 30 cm breda Övriga linjer 5 cm breda Radier är ytterradier * Insida sarg till centrum icinglinje Notering: Paragrafer ändrade sedan Regelbok Anläggningar 2021/2022 är markerade med * i rubriken.

6 Dessa linjer skapar de tre zonerna enligt följande för ett lag: a) zonen där det egna målet är beläget: FÖRSVARSZON b) den mellersta zonen: NEUTRAL ZON c) den bortersta zonen: ANFALLSZON 1.2.3 Mittlinje En linje benämnd MITTLINJEN skall dras i mitten av banan och genom mittcirkeln. Reklam i mittcirkeln får täcka linjen men inte tekningspunkten. Den skall vara 30 cm bred och röd. 1.2.4 Tekningspunkter & Cirklar Alla punkter och cirklar är markerade på isen för att placera spelarna för nedsläpp beordrade av funktionärerna vid matchens början, vid varje periods början och efter varje stopp i spelet. Vid reklam i cirklar se 1.7.1. 1.2.5 Mittpunkt & Mittcirkel Alla punkter och cirklar är markerade på isen för att placera spelarna för nedsläpp beordrade av funktionärerna vid matchens början, vid varje periods början och efter varje stopp i spelet. Tekpunkten skall vid målad cirkelyta vara omgärdad av en 10 cm vit bård. FIGUR 2 – TEKNINGSCIRKEL & TEKNINGSPUNKT Röd mittlinje 30 cm bred Tekningspunkt Blå, 30 cm Cirkel, blå, 5 cm bred 50 450 FIGUR 3 – MITTPUNKT & MITTCIRKEL Radier = ytterradier 900 450 85 85 5 5 90 45 90 60 60 30 60 5 120 450 170 5 5 5 5 7.5 7.5 35 60 30 120 Alla mått anges i cm Radier = ytterradier

7 1.2.6 Tekningspunkter i neutrala zonen Två röda punkter, 60 cm i diameter, markeras i den neutrala zonen, 150 cm från respektive blålinje se Figur 2. 1.2.7 Tekningspunkter & Cirklar i ytterzoner 1. Tekningspunkter skall markeras på isen i båda ytterzonerna på båda sidor om målen och får inte skymmas/täckas av reklam/logos. 2. Tekningspunkterna skall vara röda och 60 cm i diameter. 3. På motstående sidor om tekningspunkterna i ytterzonerna skall ”dubbla L” markeras. 4. Cirklarna skall ha en radie av 450 cm från centrum av tekningspunkterna och markeras med en 5 cm bred röd linje. 5. Vid reklam i cirklarna se regel 1.7.1. 1.2.8 Målområde Framför varje mål skall ett målområde markeras med en röd och 5 cm bred linje. Målområdet skall vara målat ljusblått och isen i målburen skall vara vit. Mellan målstolparna byter ICINGLINJE namn till MÅLLINJE. På icinglinjen/mållinjen där målstolparna står placerade skall urtag för Goal Pegs finnas i pisten. 1.2.8.1 ”The Trapetzoid”* Trapetsoiden markerar det område bakom målet/icinglinjen inom vilken målvakten får hantera pucken. De röda linjerna mot sargen skall fällas in i sargens sparklist. 15 cm 5 cm Icinglinje, Röd 5 cm bred 188 cm 94 cm 183 cm ytterradie 122 cm 124 cm 248 cm Centrummått FIGUR 4 – MÅLOMRÅDE 91,5 cm 244 cm FIGUR 5 – THE TRAPETZOID 469 cm

8 1.2.9 Domarområde Ett halvcirkelområde med radien 300 cm, benämnt DOMAROMRÅDE, markeras med en 5 cm bred röd linje på isen framför matchfunktionärsbåset. 1.3 SARG* Banan skall vara omgiven av en vit plastskiva, monterat på ett ramverk, benämns SARGEN. Sargen skall vara lägst 110 cm och högst 125 cm hög mätt från pisten. Vid nyinstallation (upphandling) skall 110 cm hög sarg väljas. För spel i SHL och HA krävs sarg klassad Flexsarg (se specifikation nedan). Vid nyinstallation av sarg är flexsarg krav fr.o.m. säsongen 2023/2024. Träningshall är undantagen kravet på flexsarg. Sargen skall vara så konstruerad att dess inåtvända sida är jämn, slät och fri från allt som kan förorsaka spelarna skada. Springor mellan sargblocken får vara högst 3 mm. 1.3.1 Överliggare På sargens ovansida skall en list/överliggare vara fäst, denna skall gå runt hela sargen. Listen skall vara av HDPE material eller motsvarande egenskaper, listens kant skall vara rundad (anpassas till överliggarens tjocklek) på sidan in mot banan. Listens färg skall vara av standardkulör (röd, blå, gul, svart). 1.3.2 Sparklist Det skall finnas en 15-25 cm hög, mätt från pisten, gul SPARKLIST i nederkanten av sargen av HDPE eller motsvarande material. a) Springor mellan sparklister sektioner får vara högst 3 mm. b) Sparklisten skall vara 8-12 mm tjock, ifall integrerat reklamskydd 12 mm. c) Sparklistens översida skall liva över/ längs hela sargen inklusive vid dörrar/ maskinport (-ar). d) Banmarkeringar i sparklist skall ha samma färg och dimensioner som anslutande banmarkering. Linje, röd, 5 cm bred Sekretariat Mittlinje, röd, 30 cm bred Domarcirkel 300 cm Radier = ytterradier FIGUR 6 – DOMAROMRÅDE

9 1.3.3 Skyddsglas* Notering: Fr.o.m. säsongen 2022/2023 har benämningen Publikskydd ersatts av nya benämningen Skyddsglas oaktat material på Skyddsglaset. Anordningar för att hålla skyddsglasen och sargen på plats skall vara monterade på utsidan av sargen från isen räknat eller integrerat i sargen. Skyddsglassmaterialet skall vara 8-12 mm tjock PC (Polycarbonat) alternativt >15 mm Akryl (PMMA), och så utformat att det minimerar risken för skador på spelarna. Skyddsglas av härdat glas är inte tillåtet i Arenor eller vid nyinstallation. Härdat glas skall bytas ut mot mjukare material (PC alternativt Akryl) allteftersom de går sönder. I Förbundshallar skall skyddsglas av härdat glas (det som är monterat på sargen) vara utfasat senast till säsongen 2024/2025. I Träningshallar får sektioner av härdat glas eller av ”nät”-typ användas – allteftersom härdade glaset går sönder skall det bytas ut mot ett mjukare material. Skyddsglas av nät-typ skall vara utfasat senast till säsongen 2024/2025. Inga öppningar i skyddsglaset är tillåtna förutommitt för matchfunktionärsbåset – max 8,5 cm i diameter samt hål för öppning av dörrar i sargen.. Där inget skyddsglas finns uppsatt får inget material, utrustning, stolpar mm finnas placerat/upplagt närmare än 100 cm från sargen. 1.3.3.1 Montering Skyddsglas Skyddsglas skall finnas ovanpå sargen runt hela banan förutom framför spelarbåsen. Skyddsglasen skall vara symmetriskt monterat på sargen med avseende på sargens/banans mittlinje. Skyddsglasets nederkant skall inte kunna röra sig inåt eller utåt från sargens överliggare. Skarv mellan skyddsglasssektioner skall vara så konstruerade att inga glipor med risk för ”sax effekt” uppstår i samband med kraftiga tacklingar/påkänningar. Springor mellan skyddsglasssektioner får i viloläge vara högst 5 mm. I de fall täcklock används över skyddsglasssektionernas skarvar får dessa inte ha några skarpa kanter, skall vara tillräckligt breda så att skydden inte kommer ur sitt läge vid kraftiga påkänningar/tacklingar och sträcka sig minst 100 cm upp från sargens överkant. 1.3.3.2 Dimensioner skyddsglas på sargen* Vid uppbyggda läktare inom 100 cm från sargen skall höjden till skyddsglasets överkant vara minst 230 cm, räknat från en punkt 100 cm ut från sargen. 1.3.3.2.1 Kortsidor* Längs kortsidorna skall höjden vara: Anläggning Befintligt skyddsglas Vid nyinstallation fr.o.m. säsongen 2023/2024 Arena 350 cm 350 cm Förbundshall 280 cm till 350 cm 350 cm Publikhall 280 cm till 350 cm 350 cm Träningshall 280 cm till 350 cm 290 cm Höjden mäts från pisten till överkant skyddsglas och skall sträcka sig minst 8,5 m framåt från kortsidan.

10 1.3.3.2.2 Långsidor* Längs långsidorna skall höjden vara: Anläggning Befintligt skyddsglas Vid nyinstallation f.ro.m. säsongen 2023/2024 Arena 290 cm 290 cm Förbundshall 250 cm 290 cm Publikhall 230 cm 290 cm Träningshall 200 cm om läktare saknas på långsidan 230 cm om det finns läktare på långsidan 250 cm Höjden mäts från pisten till överkant skyddsglas och får inte vara högre än kortsidans skyddsglas. Längs sidor där inga läktare finns skall höjden var minst 230 cm. 1.3.3.3 Dimensioner skyddsglas runt spelar- och sekretariat/utvisningsbås I enlighet med arbetsmiljö- och ordningsfrågor skall arrangören tillgodose att spelare/ledare i spelar- och sekretariat/utvisningsbås inte kan träffas av föremål/vätskor som skulle kunna kastas från åskådarplats. För att uppnå målet skall spelar- och utvisningsbås/sekretariat omges av en konstruktion som förebygger detta. Då anläggningarna är olika i sin utformning beskrivs tre (3) olika utformningar som uppfyller uppställda villkor. 1.3.3.3.1 Generellt* Generellt gäller att skyddsglas bakom spelarbåsen på läktarsida aldrig får vara lägre än långsidans skyddsglas samtidigt skall hänsyn tas till läktarnas utformning runt spelarbåsen (se alternativen A till C nedan). Skydden längs spelarbåsens gavelsidor skall anpassas efter skyddsglas sarg som det bakom spelarbåsen. (Markerat med ” blå streck ” i illustrationerna.) ”FLEX” i illustrationerna innebär att gavelskydden inte får vara fast anslutna till skyddsglaset på sargen. Hänsyn till detta skall tas vid val av lösningsalternativ. Vid val av material för skyddsglaset bakom/över spelarbås/sekretariat behöver detta inte vara av samma typ som det runt sargen. Ta hänsyn till eventuella negativa konsekvenser som val av alternativ/material kan orsaka såsom återkommande upp-/nedmonteringar, reflektioner, publiksikt, TV-produktionen mm. 1.3.3.3.2 Alternativ A -----------------------------------7 >100 ------ 0 LO n I 0 0) N 0 FLEX FLEX För anläggningar där det finns gång bredare än 100 cm mellan baksida bås och läktare. Alla mått anges i cm

11 1.3.3.3.4 Alternativ C 1.3.3.4 Utformning skydd vid skyddsglasets slut* Vid skyddsglasets slut, vid respektive spelarbås, skall skyddsanordningar finnas för att förebygga att spelare skadas. Dessa skall vara utformade enligt något av följande tre (3) alternativ: 1. Skyddsrulle (Förbundshall, Publikhall, Träningshall) Minimihöjd 200 cm mätt från pisten. Rekommendation att skyddsrullen täcker hela skyddsglasets höjd. Glipa mot sargens överliggare respektive sargens skyddsglas får vara max 5 mm. Skyddsrullen får sticka ut max 5 mm utanför skyddsglaset. FIGUR 7 – SKYDDSGLAS >100 0 LO N 111 �I N 1111 0 LO n I 0 0) N *) Publikskydd läktare får ej vara lägre än 290 cm. FLEX FLEX 0 0 N 111 <100 - - "keps" 0 LO n I 0 0) N L ---------------------------------------------- � ”Keps”-alternativet, anläggningar där läktaren ligger i direkt anslutning till eller <100 cm från spelarbåsen och där alternativ B inte är tillämplig. ”Kepsen” skall vara minst 100 cm och sträcka sig hela båslängden. Alla mått anges i cm >100 N 111 I N 1111 0 LO n I 0 0) N *) Publikskydd läktare får ej vara lägre än 290 c . X 0 N 111 <100 - - "keps" 0 LO n I 0) N Anläggningar där läktaren ligger direkt anslutning till eller <100 cm från spelarbås. Alla mått anges i cm * Skyddsglas läktare får inte vara lägre än sargens skyddsglas 1.3.3.3.3 Alternativ B

12 2. Rundad panel (PC) (Krav Arena) Skyddsglaset längs spelarbåslångsidan avslutas med en rundad sektion (R=50cm) in mot båsen. Delen som sitter in mot spelarbåset skall vara rörlig dvs. får inte vara fastsatt i båsvägg eller motsvarande. Höjden på den rundade sektionen skall vara lika med sargens skyddsglas. Fästet för den rundade panelen måste flexa med sargen vid tacklingar/ påkänningar. Får inte finnas risk att spelare/domare fastnar med armen under den rundade panelen 3. Bockad panel (PC) Godkänt alternativ till punkt 2 men där rundningen åstadkoms via bockning av panelen. Minst 4 stycken bockningar jämnt fördelade över ytan. 1.3.4 Dörrar/Portar Alla dörrar på sargen skall vara konstruerade så att de öppnas utåt från banan. Med dörr innefattas även maskinport (-ar) för in-/utfart av isskötselmaskin (maskinporten kan/får vara vertikalgående). a) Dörrbredd 70-80 cm. b) Springan mellan dörr/port och sargblock får vara högst 5 mm. Lika antal dörrar i respektive spelarbås och symmetriskt placerade visavi mittlinjen. En dörr i respektive bås skall finnas i neutrala zonen. 1.3.5 Skyddsnät i ytterzonerna* Skyddsnät (hängnät) skall finnas mot publiksida och sträckas sig minst 8,5 m fram från sargens kortsida. Skyddsnätet skall hänga löst och fästs så att inga glipor uppstår mellan skyddsglaset och skyddsnätet. Vid uppbyggda läktare bakom skyddsnätet skall nätet minst sträcka sig 2,5 m över översta läktarsteget i enlighet med principskiss. Hängnätens sidor skall hänga lodrätt. Hängnät med höjd upp till 6 m skall vara av svart Polypropylen och maskstorleken 40X40X2,3 mm. Över 6 m får svart Polyester tråd användas, maskstorlek 30X30X1,5 mm. Näten skall vara märkta med tillverkningsdatum, år och vecka. FIGUR 9 – BOCKAD PANEL FIGUR 8 – RUNDAD PANEL

13 1.3.6 Flexsarg* Anläggningar där det spelas SHL- eller HA-matcher skall ha sargsystem av typen ”Flexsarg” och som uppfyller villkoren för sargens respektive skyddsglasets rörelse enligt följande: • Sargens överkant: minst 1,8 cm och max 3,0 cm • Skyddsglaset, mäts på två (2) punkter 155 cm upp från isen • Mitten av skyddsglaset resp. i skarven mellan skyddsglasen • Skyddsglasets rörelse skall ligga inom intervallet 4,8 cm och 6,6 cm • Inga fasta installationer, exempelvis utvisnings- och spelarbås, får fästas i sarg eller stå närmare än 3,5 cm. 1.3.6.1 Testspecifikation* En vikt (sandsäck el. motsv) om 60 kg träffar anslagsytan (1.3.6) med en hastighet om 12 km/h +/- 1 km/h. Uppmätta rörelser skall då ligga inom gränsvärdena (1.3.6). Tre (3) på varandra följande mätningar skall göras per anslagspunkt. Samtliga mätningar skall ligga inom angivet intervall och protokollföras. Sandsäcken (el. motsv.) skall vara omgiven av ett 5 mm tjockt gummi material (densitet 0,13-0,17 g/cm3). Ytan som träffar sarg/skyddsglas skall vara mellan 160-180 cm2 och ha cirkulär/elliptisk form. Paragrafen gäller vid nyinstallation av sarg. 1.3.6.2 Försäkran* Sargleverantör skall i anbudet ange sargens produktbeteckning, beskriva hur man genomför/kvalitetssäkrar sitt sargsystem samt bilägga data från gjorda mätningar. I samband med leverans skall ett underskrivet protokoll medfölja sargsystemet där leverantören garanterar att sargsystemet uppfyller de upprättade specifikationerna. På insidan av sargen i sekretariatet skall det sättas ett certifikat där batchnummer, tillverkare, installationsdatum framgår. Vid flytt av sargen skall certifikatet flyttas med. Försäkran skall ha koppling till certifikatet genom att minimum batchnummer och anläggningsnamn framgår. Försäkran skall utöver till anläggningsägaren tillsändas Svenska Ishockeyförbundet på anlaggning@swehockey.se Paragrafen gäller vid nyinstallation av sarg. FIGUR 10 – KRAVSPECIFIKATION FLEXSARG

14 1.4 BANANS BELYSNING* Banan skall vara belyst så att TV-produktion som spelare, åskådare och funktionärer lätt kan följa spelet. Den horisontella belysningen (EH) mäts vid 19 stycken punkter. Medelvärdet EH-med skall vara lägst: Arena 1 000 lux Förbundshall 600 lux Publikhall 400 lux Träningshall 300 lux Jämnheten skall vara 0.65 eller bättre. Kvoten mäts EH-min / EH-max Kravet på kvot gäller ej Träningshall. 1.4.1 Fri höjd belysning För ishallskategori ”Arena” och ”Förbundshall” krävs minst 7 m till lägsta konstruktionsdel (ex vis belysningen). För mediakub gäller minst 5,5 m till underkant mediakub. För ishallskategori ”Publikhall” och ”Träningshall” krävs minst 5 meter till lägsta konstruktionsdel (ex vis belysningen). 1.4.2 Styrning belysning Belysningen i arenan, över banan, skall kunna styras från sekretariat och i förekommande fall Teknikrummet. Nedsläckt arena får aldrig förekomma. 1.4.3 Belysning vid match Följande krav skall följas: • Arenan skall vara upptänd med fullt matchljus fem (5) min innan uppvärmning • Fullt matchljus direkt efter att line up är klar • Fullt matchljus tills alla spelare och domare gått av isen efter perioden • Fullt matchljus efter perioderna tills alla intervjuer är klara därefter önskas att arenan är stämningsfullt ljussatt • Det skall vara fullt matchljus när första spelaren beträder isen efter varje periodpaus • Sändande bolag har under sändningstid rätt att ljussätta kommentatorsposition, flashposition, intervjupositioner samt studioposition i arenan 1.4.4 Ljuseffekter vid match Före och under match skall matcharrangör säkerställa att: • Ett tydligt ljus highlightar hemmalagets spelarentré. • Bortalagets entré är markerat med ljus. • Det finns följespottar, eller motsvarande ljussättning, från var sin långsida på objekten vid: o Hemmalagets spelarentré o Lagkaptenernas hälsning på domarna o Ceremonier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 FIGUR 11 – BANANS BELYSNING

15 1.5 FLEXIBLE GOAL PEGS Peggens funktion är att hålla målburen på plats samtidigt som den skall möjliggöra för målburen att flyttas vid kraftig påverkan, exempelvis spelare som åker på/krockar med den. Goal Pegs skall användas vid samtliga ishockeymatcher som spelas på helplan. Två olika pegtyper används för att anpassas till spelarnas storlek och vikt. För seniorer, U16 och uppåt, skall en styvare blå peg användas. För ungdomar, U15 och yngre, skall en mjukare gul peg användas. 1.5.1 Material och dimensioner Peggarna skall vara av material polyeter polyuretan. Dimensioner enligt figur. 1.5.2 Hårdhet och märkning* Goal Pegs skall vid matchspel vara märkta med leverantör och tillverkningsår. 1.5.2.1 Blå Peg (seniorer) Skall vara av hårdhetsklass A Shore 90 och märkt Sr90. 1.5.2.2 Gul Peg (ungdom) Skall vara av hårdhetsklass A Shore 80 och märkt U80. 1.6 MÅLBURAR Målburarna skall vara placerade på mitten av icinglinjerna. De vertikala målstolparna skall vara 122 cm höga räknat från isen och stå på ett avstånd 183 cm från varandra (mätt från insidan av målstolparna). Stolparna och den horisontella målribban, som sammanbinder stolparna, skall vara av godkänd konstruktion och material samt ha en ytterdiameter på 5 cm. Stolparna och ribban skall vara röda. Målburen blir komplett med en ram som håller upp nätet, vars djup får vara högst 112 cm och minst 60 cm. Den skall vara målad vit förutom på de yttre delarna av stommen som skall vara röda. Ett nät skall hängas på/runt målramen och vara konstruerat så att pucken stannar kvar inne i målet vid målskott. Sockeln inne i målburen och andra stöd, utom målstolparna och målribban, skall vara täckta med en vit dyna. Dynans placering får inte vara närmare än 10 cm från stolparna. U80 Sr 90 8 cm 18 cm R3 R3 Ø2,015 cm Ø4 cm 1,5x45° FIGUR 12 – GOAL PEGS 5 5 183 122 Alla mått anges i cm FIGUR 13 – MÅLBURAR

16 1.6.1 Stoppfunktion i målstolpen Ett stopp skall finnas i målstolpen för att förhindra att peggen under pågående match åker upp (och försvinner) i målstolpen. Stoppet monteras i stolpen och 8,5 cm upp från underkant stolpe. 1.7 REKLAM 1.7.1 Reklam på isbanans spelyta Reklam får anbringas i de fem tekningscirklarna (högst ett reklambudskap i varje cirkel) samt på fyra platser i mittzonen, två på vardera sida om den röda linjen. De fyra reklamplatserna i mittzon, utöver den i mittcirkeln, får vardera ha en maximal area av 6 m2/ reklamplats och skall vara belägget minst 40 cm från närmaste banmarkering. Bakom icinglinjen på vardera sidan om målet får det vara ett reklambudskap på max 5,5 x 1,5 m och som skall vara belägget 40 cm från icinglinjen. Inte tillåtet med dominerande mörk/svart färg/reklamvepa i cirklar/reklamytor i isen. Reklam/färgläggning får inte skymma tekningspunkter/linjemarkeringar och inte ligga närmare linjemarkeringen än 5 cm. I de fall reklam finns i cirkel/cirklar i ytterzoner skall tekningspunkt och linje-/positionsmarkeringar vara omgärdade av en vit bård med bredden 10 cm runt tekningspunkten och 5 cm runt linje-/ positionsmarkeringarna (se figur). Reklam på målbur eller målbursnätet är ej tillåten, innefattar även tillverkarens namn/logga. Reklam på matchur får anbringas. 1.7.2 Reklam på sarg & skyddsglas* På sarg fram till 10 cm från linjemarkeringen på sargen. Saknas linjemarkering på sargen utgår regeln men linjemarkering skall då finnas på sparklisten. På skyddsglas medges reklam under förutsättning att sikten från sekretariat, utvisningsbås, läktare och för TV-produktionen ej påverkas. Reklamen skall vara genomskinlig från publiksidan och placerad i nederkant av skyddsglaset. Reklamen får max vara 15 cm hög mätt från sargens överliggare. 1.7.3 Reklam på skyddsnät/hängnät Reklam på skyddsnäten/pucknäten får endast förekomma om de inte i något sammanhang utgör ett hinder eller försvårar för kamerabevakningen att övervaka all publik som finns på läktare eller motsvarande bakom näten. Med bildmaterial menas i detta sammanhang allt rörligt – som stillbildsmaterial. Ø 900 cm 5 cm 60 cm 80 cm (10 cm vitt runt tekningspunkt) (5 cm vitt runt tekninglinjer) 120 cm 35 cm 5 cm 120 cm 45 cm 85 cm 5 cm FIGUR 14 – REKLAM

17 2 SPELAR- & FUNKTIONÄRSUTRYMMEN 2.1 SPELARBÅS * Varje bana skall vara försedd med två likadana spelarbås avsedda för ombytta spelare och lagens ledare. Båsen skall vara belägna på samma sida av banan, intill sargen på långsidan och på motsatt sida som utvisningsbåsen. Varje spelarbås skall börja 2 m från mittlinjen, vara minst 10m långt och hålla bredd/djup om minst 1,5 m. Skall finnas spelarbänk (-ar) med plats för 16 spelare. För SHL se 2.1.2. Spelarbåset skall ha en eller två dörrar. En dörr måste finnas i den NEUTRALA ZONEN. Spelarbåsen skall vara skyddade från tillträde/åtkomst av andra personer än spelarna och åtta ledare. Båsen skall kunna reglas inifrån båset. Spelarbåsens sidogavlar får inte vara fästa i sargen alternativt skall sidogaveln flexa med sargen vid tacklingar/påkänningar Avseende skyddsglas se 1.3.3. 2.1.1 Defibrillator och bår * För SHL-/HA-spel skall en defibrillator och bår finnas i direkt anslutning till utrymmet mellan spelarbåsen. För övriga anläggningar skall det sitta ett anslag mellan spelarbåsen som beskriver var defibrillator respektive bår finns. Defibrillator och bår skall finnas i utrymme dit utövarna på isen har tillgång. FIGUR 15 – SPELAR-, UTVISNINGSBÅS OCH SEKRETARIAT Spelarbås lag A Spelarbås lag B min. 1000 cm min. 1000 cm min. 150 cm min. 150 cm 200 200 min. 150 cm min. 150 cm Utvisningsbås lag A Sekretariat Utvisningsbås lag B Se mått enligt 2.2 och 2.3

18 2.1.2 Spelarbänkar SHL* Spelarbänkarna skall vara placerade 70 cm från sargens insida. Markering skall finnas på minst två ställen i golvet 70 cm från sargens insida. 2.2 SEKRETARIAT* Sekretariatet skall hålla minst nedan storlek och vara försett med bord/skrivyta: Anläggning Befintligt sekretariat Vid nyinstallation fr.o.m. säsongen 2023/2024 Arena 550 cm långt och 150 cm brett/djupt 650 cm långt och 150 cm brett/djupt Förbundshall 550 cm långt och 150 cm brett/djupt 650 cm långt och 150 cm brett/djupt Publikhall 400 cm långt och 150 cm brett/djupt 550 cm långt och 150 cm brett/djupt Träningshall 400 cm långt och 150 cm brett/djupt 550 cm långt och 150 cm brett/djupt Sekretariatet skall vara skyddat från tillträde/ åtkomst av andra personer än spelare och funktionärer. Utrymmet skall mot publiksida kunna reglas inifrån båset. Avseende skyddsglas se 1.3.3. 2.3 UTVISNINGSBÅS* Varje bana skall vara försedd med två bås, benämns utvisningsbås. Båsen skall vara belägna på vardera sida om sekretariatet och på motsatt sida spelarbåsen. Krav om motsatt sida gäller ej i Träningshall. Båsen skall hålla minst nedan storlek: Anläggning Befintliga utvisningsbås Vid nyinstallation fr.o.m. säsongen 2023/2024 Arena 400 cm långa och 150 cm breda/djupa 400 cm långa och 150 cm breda/djupa Förbundshall 400 cm långa och 150 cm breda/djupa 400 cm långa och 150 cm breda/djupa Publikhall 300 cm långa och 150 cm breda/djupa 400 cm långa och 150 cm breda/djupa Träningshall 300 cm långa och 150 cm breda/djupa 400 cm långa och 150 cm breda/djupa Utvisningsbåsen skall vara skyddade från tillträde/åtkomst av andra personer än spelare och funktionärer. Utrymmet skall mot publiksida kunna reglas inifrån båset. Båsens sidogavlar får inte vara fästa i sargen. Avseende skyddsglas se 1.3.3. 2.4 OMKLÄDNINGSRUM 2.4.1 Spelare* Respektive lag skall ha tillgång till ett omklädningsrum som rymmer minst 25 spelare och ledare inklusive utrustning. I omklädningsrummet skall finnas bänkar, toalett och duschar. Omklädningsrummet rekommenderas vara minst 35 m2. Omklädningsrummet skall ha minst 18 lpm bänk samt plats för bord centralt i rummet. För spel i SHL/HA/SDHL/HE/J20N gäller kravet på pausklocka på väggen i omklädningsrummet alternativt väl synligt i korridor i direkt anslutning till omklädningsrummet. Krav SHL/HA – Bortalaget skall sitta i förbestämt omklädningsrum före/efter och i periodpauser.

19 2.4.2 Domarrum* Minst ett separat omklädningsrum utrustat med omklädningsplatser för fyra (4) personer med tillhörande toalett och dusch. Rummet skall vara låsbart inifrån och skyltat ”Domare”. För spel i SHL/HA krävs omklädningsrum med plats för sex (6) personer inkl bord och stolar. För spel i SHL/HA/SDHL/HE/J20N gäller kravet på tittöga i dörren samt pausklocka på väggen i rummet. Om domarrummet placerat avskilt kan pausklocka i korridor godkännas. Separat omklädnings- och duschmöjlighet skall kunna erbjudas vid domarteam av olika kön. 2.4.3 Läkarrum (Krav Arena)* Ett separat rum utrustat med undersökningsbrits och plats för bår (för intagning av den skadade). God belysning, tvättfat och första hjälpen förband. WC skall finnas i direkt anslutning. Dörren till rummet skall vara märkt ”Läkarrum” och/eller med skylt (vitt kors på grön botten). 2.4.4 Sjukvårdsrum (Krav Förbundshall/Publikhall)* Ett separat rum utrustat med undersökningsbrits och plats för bår (för intagning av den skadade). God belysning och första hjälpen förband. Dörren till rummet skall vara märkt ”Sjukvårdsrum” och/eller med skylt (vitt kors på grön botten). 2.4.5 Säker inpassering (Krav SHL/HA/SDHL/HE/J20N) Spelare och domare skall ha säker in-/utpassering från omklädningsrummen till isen. Man skall inte behöva gå igenom/förbi publik och/eller riskera slag/spott/att föremål kastas på sig. För SHL och HA-spel är det krav på spelartunnel/motsvarande som går ända fram till sargkanten. 2.5 SLIPRUM* Minst ett sliprum skall finnas centralt och i närhet till omklädningsrummen. Sliprummet skall vara utrustat med utsug/dammsugare. Sliprummet skall vara utrustat med släckutrustning.

20 3 ARENARUMMET Med Arenarummet avses utrymmet innanför anläggningens väggar där spelytan finns och omfattar entréhall, pausutrymmen, toaletter, restaurang, kiosker, signal- och tidsanordningar (ljud, videoskärmar, klockor), läktare, utrymmen för TV och press. 3.1 Informations-/Påbudsskyltar (Krav SHL/HA/SDHL/HE/J20N) Paragrafen gäller i sin helhet för anläggningar där det spelas SHL/HA/SDHL/HE/J20N-matcher. Följande skyltar skall finnas uppsatta alternativt blir uppsatta på arrangörens initiativ i samband med match/evenemang. 3.1.1 Entréer* Se 4.1.2. 3.1.2 Rinken/Spelplanen Vidstående text/påbud skall finnas på utsidan av rinken/sargen alternativt på gatupratare. Skall vara uppsatta/placerade på jämna avstånd runt hela rinken. Skylten, väl synlig text ex.vis A3-format, tas fram av respektive arrangör/förening som även ansvarar för upp-/utsättning. 3.1.3 Fotobås I de fall det finns en särskild plats, s.k. fotobås, för fotografer i/kring spelarbåsen och där inget skyddsglas finns monterat på sargen skall nedanstående anslag finnas. Skylten tas fram av respektive arrangör/förening som även ansvarar för uppsättning. 3.1.4 ”Fotoluckor” För att installera ”fotoluckor” i skyddsglasen på arenan krävs dispens från Svenska Ishockeyförbundet. 3.2 LÄKTARE 3.2.1 Sittplatsläktare* Samtliga sittplatser skall vara numrerade. 3.2.2 Ståplatsläktare Ståplatsläktare med fler än 6 steg/gradänger skall ha avbärarräcken monterade i zick-zack form efter var sjätte steg/gradäng. Förbud att beträda spelplanen Den som olovligen beträder spelplanen, eller angränsande områden mellan läktare och sarg, gör sig skyldig till brott och kommer att polisanmälas. Vederbörande riskerar att stängas av från samtliga ishockeyarenor under två år. /Arrangören

21 3.2.2.1 Läktarsektion supportrar (Krav Arena/HE)* Generellt gäller att läktarsektioner där arrangörens och gästande lags klacksektioner återfinns alltid skall vara upplysta – punktbelysning skall finnas. Armaturerna/belysningen skall vara uppsatt så att ljuset kommer uppifrån alternativt framifrån mot publiken. Nedsläckta klacksektioner får aldrig förekomma. Gästande lags supportrar skall ha: • separat och avgränsad entré till anläggningen • läktarsektion med plats för minst 150 personer • eget pausutrymme med herr- och damtoalett samt kiosk. Läktarsektionen med tillhörande område skall rent byggtekniskt vara så modifierad att obehöriga inte medges tillträde till gästande lags sektion med tillhörande område. Läktardelen skall mot övriga publiksektioner vara omgärdat med staket, höjd minimum 120 cm. Alternativt skall närliggande publiksektioner stängas av med hjälp av exempelvis nät över stolsrader i syfte att förhindra att publik rör sig mellan sektionerna. Det är krav på frizon mellan arrangerande lags klacksektion och sektion för gästande lags supportrar. Frizonen skall utformas på så sätt att man inte fysiskt kan nå varandra. Pausutrymmet skall vara utformat så att s.k. ”stängd arena” kan åstadkommas, dvs utrymmet kan stängas av mot övriga läktardelar. Kastnät skall finnas framför klacksektioner i de fall läktarsektioner tillhörande motstående lag finns placerade framför klacksektionen. Detta gäller oavsett om läktarsektionen är klacksektion eller ej samt om klacksektion och motstående lags läktarsektion är placerade på samma etage eller ej. Kastnät skall finnas/kunna dras fram längs sidorna av klacksektioner i de fall klacksektioner är placerade bredvid varandra så att ett kast från en klacksektion kan nå en annan klacksektion. Det ovannämnda gäller även om antalet läktarsektioner utökas till gästande lags supportrar. 3.2.3 Kamerabevakningsutrustning (Krav SHL/HA/HE)* Samtliga matcher i SHL, HockeyAllsvenskan och HockeyEttan skall kamerabevakas. För klubbar i HockeyEttan som aldrig haft ett kamerabevakningssystem medges undantag. Antal kamerahuvuden i arenarummet får inte understiga fyra (4) stycken till antalet och skall vid varje tillfälle vara fungerande. Kamerabevakningssystemet skall kunna kamerabevaka hela den publika miljön i arenarummet vill säga, samtliga läktarsektioner med tillhörande områden/ytor. Kameraoperatör sitter i Ledningsrummet. 3.2.3.1 Produktbeskrivning kamerabevakningsutrustning* Kontakta Svenska Ishockeyförbundet via anlaggning@swehockey.se för aktuell produktbeskrivning.

22 3.3 TOALETTER* Antal toalettutrymmen står i proportion till antal åskådare/publik som anläggningen är dimensionerad för. Åskådare Toaletter RWC Urinalplatser Utan publik 1 1 0 >500 4 1 2-7 1000 6 1 4-10 >2000 10 2 15 För publik skall minst ett separat WC-rum anpassat för rörelsehindrade finnas. Balanserad fördelning mellan herr och damtoaletter. Samtliga toalettutrymmen skall vara uppvärmda. Paragrafen är en rekommendation för befintliga anläggningar. Antalet toaletter får dock inte minskas såvida inte kravet är uppfyllt. Vid nybyggnation är paragrafen ett krav i sin helhet. 3.4 FUNKTIONÄRS- & MEDIARUM 3.4.1 Ledningsrum (Krav Arena) Ledningsrum skall finnas och vara så utformat att minst fyra (4) personer får plats – kameraoperatör med tillhörande utrustning, polis, arrangörens säkerhetsansvarige och gästande lags säkerhetsansvarige. Ledningsrummet ska vara så placerat att samtliga av arenans sektioner är överblickbara, i synnerhet gästande och arrangerande lags ståplatser/sittplatser. Ledningsrummet skall ha kommunikationsförbindelse med sekretariat via kommunikationsradio eller motsvarande, mobiltelefon är inte tillåtet. Ledningsrummet skall gå att låsa, vara insynsskyddat samt i övrigt vara helt tillslutet. 3.4.2 Teknikrum (Krav SHL & HA) Från teknikrummet styrs/kontrolleras den tekniska utrustningen i arenan – mediakub, ljudanläggning, skärmar mm. 3.4.3 Videomåldomarrum* Paragrafen har utgått. 3.4.4 Mediarum Lokal skall finnas för pressträff. Kan också användas som generellt mötesrum. 3.5 SERVERING & PAUSUTRYMMEN För publik skall det finnas pausutrymmen med minst 0,2 kvm per åskådare som anläggningen är dimensionerad för. I anläggningar klassificerade Arena skall det finns videoskärmar eller motsvarande där paustid, rörliga bilder mm kan visas. 3.5.1 Restaurang (Krav Arena)* Med restaurang avses att man kan servera varm mat. 3.5.2 Cafeteria/Kiosker (Krav Arena, Förbunds- & Publikhall) Försäljning av drycker, snabbmat, godis, souvenirer m m.

23 3.6 LJUD Varje anläggning skall vara försedd med ljudanläggning för tal och musik samt siren för markering av spelavbrott, sirenen skall avge en entonig signal. 3.6.1 Ljud SHL/HA För matcher i SHL/HA kan sändande produktionsbolag välja att konfigurera mikrofoner mm enligt nedanstående ljudplan. Möjliga ljudpositioner 1 Ambiencemikrofon Tar upp allmänt arenaljud. Placerad från taket mitt i zonen, mitt i läktaren. 2 Ambiencemikrofon Tar upp allmänt arenaljud. Placerad från taket mitt i zonen, mitt i läktaren. 3-4 Hemmaklack Placerad ovan klack. 5-6 Bortaklack Placerad ovan klack. 7-8 Ljud från is. Placerad i videokub. 9-10 Ljud från is. Hängandes från taket. 11-12 Ljud från is. Hängandes från taket. Fast mikrofon och kablage på ovanstående punkter. 13-19 Borrat hål i sarg 7 mm borrat hål i sarg för att komma åt ljudet på isen. Där sargen har skydd på baksidan av sargen så borras ett håll på 50-70 mm för att komma åt sargen. Teknikbolaget riggar upp trådlösa mikrofoner i hålen vid matcherna. 20-29 Monteras högst upp på skyddsglaset. Speciella mikrofoner för att ta upp miljöljudet på isen. Ljudsignaler som skall finnas från arenaregi med avlämningspunkt OB-plats 1 Alla arenamikrofoner. 2 Musik 3 Mikrofoner och musik mixad. 4 Domarens mikrofon. Coaxkabel och XLR-kontakt på samtliga. Övrigt Högtalare som är riktade mot sektion där kommentatorer sitter ska kunna separeras och ställas ned till hälften av övriga högtalares styrka. Vid tidpunkterna för intervjuer i arena innan arrangemanget har börjat skall det inte spelas musik, göras soundchecks eller motsvarande. LJUDPLAN ARENA 0 12 19 29 Mikrofoner och musik mixad. Domarens mikrofon. axkabel och XLR-kontakt på samtliga. rigt gtalare som är riktade mot sektion där kommentatorer sitter ska kunna separeras och ställas ned till hälften av övriga högtalares styrka. tidpunkterna för intervjuer i arena innan arrangemanget har börjat skall det inte spelas musik, göras soundchecks eller motsvarande. Monteras högst upp på publikskyddet. Speciella mikrofoner för att ta upp miljöljudet på isen. dsignaler som skall finnas från arenaregi med avlämningspunkt OB-plats Alla arenamikrofoner. Musik komma åt sargen. Teknikbolaget riggar upp trådlösa mikrofoner i hålen vid matcherna. Borrat hål i sarg 7 mm borrat hål i sarg för att komma åt ljudet på isen. Där sargen har skydd på baksidan av sargen så borras ett håll på 50-70 mm för att Ljud från is. Hängandes från taket. Ljud från is. Hängandes från taket. Fast mikrofon och kablage på ovanstående punkter. Hemmaklack Placerad ovan klack. Bortaklack Placerad ovan klack. Ljud från is. Placerad i videokub. jliga ljudpositioner Ambiencemikrofon Tar upp allmänt arenaljud. Placerad från taket mitt i zonen, mitt i läktaren. Ambiencemikrofon Tar upp allmänt arenaljud. Placerad från taket mitt i zonen, mitt i läktaren. 1 13 7 & 8 5 & 6 3 & 4 2 TV-sida 19 18 17 16 15 14 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 11 & 12 9 & 10

24 3.7 KLOCKOR 3.7.1 Klockor på anläggningen* Paragrafen har utgått. 3.7.2 Matchklocka Varje anläggning/bana skall vara försedd med en resultattavla för att åskådare, spelare och funktionärer skall bli riktigt informerade beträffande: a) Spelad tid i perioden, räknad uppåt från 0.00 till 20.00 alternativt neråt från 20.00 till 0.00. b) Strafftid som återstår att avtjäna för åtminstone två spelare per lag, räknad nedåt från utdömd strafftid till 0. c) Mål. d) Time-out, räknad nedåt från 30 till 0 sekunder. e) Övertid f) Paustid, räknad nedåt från det totala antalet minuter till 0. g) Koppling till pausklocka i domar- som omklädningsrum (Krav SHL/HA/SDHL/HE) 3.7.3 Matchklocka SHL Klocksignalen från den officiella matchklockan skall distribueras på anvisat nätverk via Multicast eller Broadcast till TV (media). Signalen skall skickas som icke krypterad data med ett protokoll som är specificerat. Protokollet skall minst innehålla: period, matchtid, utvisningsklockor samt en status på matchen som visar om det är inför match, spel, periodpaus eller powerbreak. Om klockan är nätverksbaserad så ska det vara ett dedikerat nätverk där inget annat får finnas förutom verksamhet auktoriserad av Svenska Ishockeyförbundet. 3.8 MEDIAKUB (Krav SHL) I de fall en eller flera mediakuber finns installerade över banan måste de sitta på en fri höjd om minst 5,5 m från isen. Vid behov justeras belysningen så att belysningskraven under mediakuben uppfylls. 3.9 LED-SKÄRM (-ar) (Krav HA, om inte mediakub finns) Alternativ till Mediakub för visning av rörliga bilder. Får sättas upp på vägg eller motsvarande. Skärmen skall minst uppfylla funktionalitet enligt 3.6. 3.10 INTERNET/BREDBANDSUPPKOPPLING Publikt som skyddat internet (krav SHL/HA/SDHL/HE/J20N) uppkoppling skall finnas. Minst två (2) nät varav det ena skall vara lösenordsskyddat. Kapaciteten på uppkoppling skall vara minst 100/100 Mbit/s. Fiberanslutning krav för SHL. 3.11 TV-PRODUKTION Regeln gäller i sin helhet, om inget annat sägs, för anläggningar där SHL- respektive HA-matcher spelas. Om det är publik i närheten av sändande bolags, TV/Radio/Press, arbetsplatser under arrangemanget skall vakter finnas i anslutning till denna position för att garantera säkerheten för de som arbetar där. Produktionspersonal ansvarar för att inget produktionsmaterial får skymma eller blockera nödutgångar och utrymningsvägar i arenan.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=