Nyhetsbrev 2-2021

NYHETSBREV Styrelsen har ordet –tidigare GynSam N R 2 . J U L I 2 0 2 1 Varsågod! Här kommer ett nytt nyhetsbrev från oss! SOMMAR, VÄRME, ljusa kvällar, ledighet och vaccinerade medmänniskor – det känns underbart! Det har under 21 år varit vår patientförenings signum att mötas i som det heter så modernt In Real Life (irl). Se varandra, lyssna, samtala och ta del av föreläsningar som rör livet både i glädje och sorg. I pandemins spår är det nu därför extra roligt att vi äntligen ska få ses. Vi, i Gyncancerförbundets styrelse, planerar för fullt inför vår jubileumshelg den 18-19 september då alla medlemmar är välkomna till Stockholm. (Se medskickad inbjudan.) Tänk att vi ska mötas på riktigt! Klokt och med avstånd förvisso, men väldigt efterlängtat. Ett underliv har alla och någon gång i livet kan det förändras. Kan vara så vanligt som att komma i klimakteriet och det som förut var en självklarhet blir en ny erfarenhet. Värdefulla perspektiv delas och i möten ger vi varandra verktyg och kraft att möta det nya. Citat från Anne Frank: ”Jag tänker inte på allt elände utan på allt det sköna som fortfarande finns kvar”. Vi vill också här passa på att säga varmt välkommen till alla er nya medlemmar som har upptäckt att vi finns. Vi tackar såklart också er ”gamla”med- lemmar för att ni stöttar och hjälper oss. Hoppas att vi ses i vår vackra huvudstad i september. Vi önskar er alla en skön sommar med glädje och framtidstro. Soliga hälsningar från oss alla i styrelsen Belinda Haraldsson Elenor Ekstrand Maja Hemström Petra Dahlberg Mona Andersson Radmila “Milla” Axelsson Cristina Gunnarsson

Vid nätverkets årsstämma den 27 maj hälsades Gyncancerförbundet välkommen att bli samarbetspartner. Nätverket mot cancer är ett nätverk som arbetar för ett samhälle fritt från cancer, en rättvis cancervård och stärkta patienträttigheter. Vi kommer att regelbundet få information, dels via nätverkets nyhetsbrev men även från möten med nätverket. Nätverket startade hösten 2020 ett nytt projekt med fokus på tidig upptäckt. Tillsammans med flera samarbetspartner kommer nätverket att lyfta frågor och ta fram kunskap om hur man kan upptäcka cancer i tid, när det fortfarande går att behandla. Det vi på Gyncancerförbundet nu vill bidra med är att sprida enkäten för ”Kartläggning av tid från symtom till diagnos i Primärvården”, till er medlemmar. Vi önskar att så många som möjligt svarar på denna enkät! Information om undersökningen Syftet med denna undersökning är att kartlägga hur den faktiska situationen ser ut för patienterna som söker för symtom via Primärvården; hur lång tid tar det från första symtom till diagnos och behandling. Enkäten är en del av de aktiviteter som genomförs i projektet i syfte att arbeta för att alla regioner ska ha en skrivning och en plan för hur all cancer ska upptäckas i stadie 1 (tumören är liten och ej spridd). Med målet att 75% av all cancer ska upptäckas i Stadie 1 inom 3 år. Undersökningen riktar sig till cancerberörda som är under behandling, lever med kronisk cancer, är friskförklarad eller är närstående (förälder eller respektive). Undersökningen genomförs av SIFO Kantar och länken kommer att ligga öppen under sommaren. GCF ny medlem i Nätverket mot Cancer Gyncancerförbundet har fått värdefull information av Nätverket mot gynekologisk cancer om utrotningsprojektet. I projektet är nätverket mycket aktiva och arbetar väldigt nära professor Joakim Dillner, ansvarig för faktaunderlaget och Miriam Elfström, ordförande i den nationella arbetsgruppen för cervixcancerprevention. Cancerfonden och RCC:s nationella preventionsgrupp har också varit en del i projektgruppen. Detta projekt har hittills resulterat i att: • Riksdagen har gett regeringen i uppdrag att utrota livmoderhalscancer på 5-7 år, genom att genomföra projektets alla förslag. • Stockholm har nu satt upp en pilot att erbjuda alla kvinnor som kommer till sin första cellprovtagning vid 23 år att bli HPV-vaccinerade. • Stockholm har beslutat att erbjuda alla kvinnor 21-26 år HPV-vaccinering direkt efter Covid- vaccinering. RCC Stockholm Gotland satsar 27 miljoner på detta och regionen kan använda befintlig Covid-vaccineringsorganisation. • Skåne förväntas inom kort erbjuda samma sak och även flera andra regioner. • Kvalitetsregistret har börjat skicka ut erbjudande om hemtester till kvinnor som inte kommit på 20 år eller som inte följts upp. Nyligen gick 11.000 erbjudande ut och fler kommer i höst. Allt om utrotningsprojektet finns att läsa under www.gyncancer.se/utrotalivmoderhalscancer UTROTNINGSPROJEKT: ”Ett Sverige fritt från livmoderhalscancer -att utrota är möjligt” Viktigt! Svara på enkäten! LÄNK: (eller använd QR-koden till vänster) www.natverketmotcancer.se/ enkat-for-dig-som-ar-cancerberord/

Nya kontaktpersoner Vi kan med glädje välkomna Sara Wendel som kontaktperson i Västra Götaland. I Stockholm blir det ett känt ansikte Petra Dahlberg och en ny spännande kvinna Radmila ”Millan” Axelsson som kommer hålla i trådarna. I Skåne blir det för tillfället Belinda Haraldsson som kommer att vara kontaktperson. Styrelsens strävan är att få fler intresserade att vara kontaktperson i sin stad. Förbundet kommer tillsammans med kontaktpersonerna i respektive län ordna en fysisk träff i höst där vi kan möta medlemmarna och informera om oss och vad som händer i deras närhet. Kort om Riksstämman Riksstämman genomfördes 25 april, effektivt och kunnigt via Teams guidade mötesordförande Ingrid Kössler oss genom stämmohandlingarna. Beslut om nya stadgar fastställdes efter att varit på remiss hos lokalföreningarna och arbetsgruppen samt godkänts på 2 riksstämmor. Tack arbetsgruppen ”Stadgar” för ett bra arbete under ledning av Cristina Gunnarsson. Stadgar, riksstämmoprotokoll och verksamhetsberättelse hittar ni under www.gyncancerforbundet.se på poddar Tips på bra hemsida! Gyncancerförbundet har sedan starten av projektet efter cancern följt deras viktiga och bra arbete för alla canceröverleverare (nedre delen av buken). På deras hemsida hittar du lösningar på symtom som kan uppstå efter avslutad cancerbehandling. Eftercancern.se är en del av ett forsknings- projekt vid Göteborgs universitet i nära samarbete med Sahlgrenska Universitets- sjukhuset. Syftet med projektet är att förbättra och utveckla vården för canceröverlevare som fått onkologisk behandling mot bäckenområdet, ge stöd och bidra till förbättrad livskvalitet genom att stärka egenvården. Vidare syftar informationsportalen till att öka tillgängligheten till vetenskapligt baserade råd så att dessa råd når fler. På eftercancern.se/hem/losningar/ hittar du ämnen som exempelvis Bäckenbottenträning, Att väcka lusten, Antibiotika, Användning av vaginalstav, Blåsträning, Dimor/Imodium, Fatique, Förstå förändrad anatomi, Inkontinensskydd, Hormonersättningsmedel, Hjälp vid intimitet och Kostråd. -Finns där poddar finns! Cancerfondens Podd Talk to me - Med Sarah Dawn Finer Nyfiken på - Med Kristin Kaspersen Klimakteriepodden - Med Åsa Melin Tips

Vårt focusområde ”Höjd screeningsålder” I vår verksamhetsplan tog vi fram ”Höjd screeningsålder” som ett focusområde 2021, för att verka för att frågan lyfts till beslutande instanser. Efter kontakt med Socialstyrelsen är detta område inte aktuellt. Vi som förbund kommer inte ha möj- lighet att få gehör för denna fråga just nu. Det finns för litet forskning som visar att det ger resultat att höja åldersgränsen. Fördelar måste vägas mot nackdelar. I Socialstyrelsens modell för nationella screeningsprogram ingår att utvärdera om de nationella screeningsprogrammen ger avsett resultat. Det är viktigt att upptäcka effekterna av screeningen, försämras eller uteblir. Det är Socialstyrelsens screening-grupp som arbetar med översyn av screeningen. Vilken del av screeningsprogrammet man ska revidera har tagits fram i samarbete med vårdprogramsgruppen för cervixcancerprevention. Ålder har man inte velat ta upp. De har istället valt frågor som HPV-analys även för kvinnor under 30 år, ändrade screeningsintervall och hemtest, för de som inte vill gå till barnmorskan. Förslagen ska diskuteras av Socialstyrelsens screeningsråd. Därefter ska förslaget ut på remiss i höst och resultera i ett nytt screeningsprogram våren 2022. I sammanfattningen till Socialstyrelsens beskrivning av dagens screening står det att screeningen går från 23 till 64 år. Det är missvisande eftersom det i texten och även i det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention står att om man inte kommit på sin sista kallelse vid 64 år ska man kallas varje år fram till 70. Om man har ett negativt HPV vid 64 år så kallas man inte igen, men har man ett positivt kommer man att fortsätta kallas tills man är åtgärdad eller HPV är borta. Alla regioner har ännu inte genomfört detta utan agerat som om 64 år är stoppålder. Nätverket mot gynekologisk cancer kommer att skriva till Socialstyrelsen och be dem ändra sammanfattningen och påverka de regioner som ännu inte genomfört denna del i vårdprogrammet. Nätverket mot gynekologisk cancer är represente- rade i Screeningsgruppen. Det är mycket värdefullt för Gyncancerförbundet och våra medlemmar att nätverket är aktiva i Screeningsgruppen och att vi får ta del av deras arbete.

Vill du och minst två personer till lära er något nytt tillsammans? Genom vårt avtal med ABF kan ni enkelt starta en studiecirkel och få hjälp med lokal, litteratur, teknik, pedagogik och mycket annat. Så startar du en studiecirkel: • Kontakta ABF där du bor (som privatperson eller organisation). • Du får hjälp att skapa en studieplan och att välja studiematerial. • Du får fylla i en anmälningsblankett. • Studiecirkeln godkänns och registreras. • Ni samlar minst tre deltagare och sätter igång! Det här kan ABF bidra med ABF kan exempelvis hjälpa till med lokaler, studiematerial och teknik. Dessutom kan de vara ett stöd i arbetet med att planera studiecirkelns upplägg och utarbeta en studieplan så att alla som deltar får ut så mycket som möjligt av cirkeln. Checklista för studiecirklar Studiecirkeln ska: • Ha minst tre träffar • Ha minst nio studietimmar (en studietimme = 45 minuter) • Ha minst tre deltagare inklusive cirkelledare MER INFO: www.abf.se/starta-studiecirkel/ starta-studiecirkel---steg-for-steg/ Se hit alla medlemmar! Kanske “Yoga”? ...första hjälpenkurs? ...eller medicinsk Qigong? Vad ska vi studera? ABF har massor av färdiga studie- kurser men kanske har du som medlem, förening eller kontaktperson ett specifikt önskemål om ett studieämne. Då är du välkommen att kontakta Elenor Ekstrand, elenorlantz@hotmail.com för att skräddarsy en kurs. Du kan också kontakta ABF direkt. Vid eventuella kursavgifter finns möjlighet att äska pengar från Gyncancerförbundet. Kontakta isåfall Cristina Gunnarsson, cristina.gunnarsson@gmail.com GynCancerFörbundet Fagerbergsvägen 8, 682 32 Filipstad Tfn: 072-208 56 30 info@gyncancerforbundet.se www.gyncancerforbundet.se Vi möts lördag den 18 september kl 10:00 på Scandic Grand Central i Stockholm. Här bjuds du på inspirerande föreläsningar, mingel, mat och hotellnatt. Fristående hudvårdkonsulent Ewa Alexandersson från Mary Kay kommer att vara med och alla deltagare erbjuds en liten behandling. Till detta kommer också underhållning och en och annan överraskning. Vi bjuder givetvis också på middag under lördag kväll. Allt, inklusive resa tur och retur till Stockholm, är gratis för dig som medlem*. Helgen avslutas på söndagen med kaffe kl 15. Du väljer den billigaste resan och bokar den själv. Sedan ersätter vi dig mot upp- visande av kvitto. Vi behöver din anmälan så snart som möjligt för att vi ska kunna möjliggöra att alla får bo på samma hotell, dock senast 1 augusti. Anmälan skickas till info@gyncancerforbundet.se Inbjudan är personlig, bindande** och gäller för en person. För frågor, ring oss gärna! Belinda Haraldsson, 072-208 56 30 eller Cristina Gunnarsson 070-656 32 00. Varmt välkommen! Inbjudan 18-19 september 2021 Jubileumshelg! Varmt välkommen till vår “Det finns inga gränser” Föreläsare Anders Järnmannen Olsson “Mindfulness ett verktyg i vardagen” Föreläsare Lisbeth Pedersen Mindfulnessinstruktör Bättre Ledare AB “Stark genom klimakteriet” Föreläsare Monika Björn GCF blir i år 21 år! Jubileu shelgen är all inclusive! Luncher, middag, hotellnatt, resa tur och retur ingår. * Jubileumshelgen gäller för medlemmar som betalat 150 kr i medlemsavgift för 2021. **Eftersom Gyncancerförbundet inte kan betala för hotellrum med sena avbokningar är anmälan bindande. Vid avbokning efter 4 sep (då man som deltagare anmält behov av logi) får man som deltagare själv betala hotellrummet. Giltigt läkarintyg är självklart ok för senare avbokning.

GynCancerFörbundet Fagerbergsvägen 8, 682 32 Filipstad Tfn: 072-208 56 30 info@gyncancerforbundet.se www.gyncancerforbundet.se Vi möts lördag den 18 september kl 10:00 på Scandic Grand Central i Stockholm. Här bjuds du på inspirerande föreläsningar, mingel, mat och hotellnatt. Fristående hudvårdkonsulent Ewa Alexandersson från Mary Kay kommer att vara med och alla deltagare erbjuds en liten behandling. Till detta kommer också underhållning och en och annan överraskning. Vi bjuder givetvis också på middag under lördag kväll. Allt, inklusive resa tur och retur till Stockholm, är gratis för dig som medlem*. Helgen avslutas på söndagen med kaffe kl 15. Du väljer den billigaste resan och bokar den själv. Sedan ersätter vi dig mot upp- visande av kvitto. Vi behöver din anmälan så snart som möjligt för att vi ska kunna möjliggöra att alla får bo på samma hotell, dock senast 1 augusti. Anmälan skickas till info@gyncancerforbundet.se Inbjudan är personlig, bindande** och gäller för en person. För frågor, ring oss gärna! Belinda Haraldsson, 072-208 56 30 eller Cristina Gunnarsson 070-656 32 00. Varmt välkommen! Inbjudan 18-19 september 2021 Jubileumshelg! Varmt välkommen till vår “Det finns inga gränser” Föreläsare Anders Järnmannen Olsson “Mindfulness ett verktyg i vardagen” Föreläsare Lisbeth Pedersen Mindfulnessinstruktör Bättre Ledare AB “Stark genom klimakteriet” Föreläsare Monika Björn GCF blir i år 21 år! Jubileumshelgen är all inclusive! Luncher, middag, hotellnatt, resa tur och retur ingår. * Jubileumshelgen gäller för medlemmar som betalat 150 kr i medlemsavgift för 2021. **Eftersom Gyncancerförbundet inte kan betala för hotellrum med sena avbokningar är anmälan bindande. Vid avbokning efter 4 sep (då man som deltagare anmält behov av logi) får man som deltagare själv betala hotellrummet. Giltigt läkarintyg är självklart ok för senare avbokning.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=